Drevo a kúrenie v krbe

Drevo ako drevo ... V krbe zhorí predsa každé ...

Na úvod zopár užitočných informácií, ktoré pomôžu pre správny výber palivového dreva.
V zásade drevo rozdeľujeme na mäkké a tvrdé drevo.

  • Mäkké drevo: hustota je nižšia ako 500 kg/m3, je vhodné pre zakurovanie, vysoká teplota pri horení, nevytvára uhlíky a rýchlo zhorí.
  • Tvrdé drevo: hustota vyššia ako 500 kg/m3, vhodné pre kúrenie, horí krásnym plameňom a vytvára živý oheň, žeravé uhlíky sálajú teplo po dlhú dobu.

Najčastejšie používaným tvrdým drevom je dub, buk a jaseň. Vyznačujú sa dlhou dobou horenia, poskytujú živý oheň s jasne žiarivým plameňom. Je dôležité spomenúť, že drevo musí byť suché s podielom vody do 20%. Horiace vlhké drevo produkuje veľa dymu, spôsobuje znečistenie skla a minimálny plameň. Rovnako ideálnym palivom sú aj ovocné stromy, hrab a gaštan. Harmonické a kľudné plamene s krásnymi uhlíkmi.

Mäkké dreviny ako breza, lipa, topoľ a ihličnany sú ideálnou voľbou dreva pre zakurovanie. Svojou vysokou teplotou horenia rýchlo zapália tvrdé drevo v ohnisku. Sú vhodné aj pre dlhodobé kúrenie, treba počítať s vyššou spotrebou dreva. Vysoký podiel živice v ihličnatých drevinách pri dlhodobom kúrení výrazne znečisťuje komín a prichádza aj k vystreľovaniu uhlíkov z ohniska – neodporúčame pre otvorené ohniská.

Zakurovanie ... ako na to?

... do ohniska dám zopár triesok, veľa papiera a nejaké polienko... zapálim a čakám...
Je to riešenie, časom oheň v krbe zapálim.

Keďže o dreve a jeho vlastnostiach sme si niečo povedali, odporúčame nasledovný postup:

Do ohniska uložíme najprv 2 – 3 polienka tvrdého väčšieho dreva, na ktoré uložíme opäť polienka tvrdého, avšak menšieho dreva a vrch pyramídy dáme mäkké drevo – triesky spolu s podpaľačom ( papier, pepo a pod. ). Presvedčíme sa, či máme otvorenú komínovú klapku a prívod vzduchu do krbovej vložky na maximum. Po zapálení vytvorí mäkké drevo vysokú teplotu a postupne sa zapália polienka tvrdého dreva na dne ohniska. Množstvo dreva, ktoré sme dali do ohniska nám umožní nechať horieť oheň 20 - 30 min. bez nutnosti otvárania dvierok a rýchlo zohreje krbovú vložku s komínom pre správne fungovanie celého systému.

Pre zapaľovanie neodporúčame používať benzín, prípadne iné tekuté zapaľovače.

Matem, s.r.o.

Jána Dekana 24
851 10 Bratislava

Otváracie hodiny

Sme všade tam kde nás potrebujete.

Copyright © 2017 - 2024 Matem s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Created by Danes Creative elements